Sjukhustandvård

Vi i Folktandvården Värmland har två sjukhustandvårdskliniker, i Arvika och Karlstad.

Personal på Sjukhustandvården

På Arvika Sjukhus och på Centralsjukhuset i Karlstad jobbar vi med inneliggande patienter på sjukhus, patienter med vissa sjukdomar och patienter som behöver få sin tandvård under narkos. Klinikchef, både i Arvika och Karlstad, är Peter Broman.