När händer vad?

9 september

Andra söndagen i september hålls allmänna val i Sverige. Vallokalerna stänger klockan 20, därefter påbörjas rösträkningen.

10 september

Dagen efter valet påbörjar länsstyrelsen den slutliga rösträkningen.

19 september

Cirka 10 dagar efter valdagen förväntas valresultaten vara fastställda.

15 oktober

Den nya mandatperioden börjar. Perioden sträcker sig fram till 2022.

7 november

Det nya regionfullmäktige har sitt första sammanträde. Här väljs bland annat nytt presidium (ordförande, första och andra vice ordförande) samt ny valberedning.

11-12 december

Nya regionfullmäktige fastställer den nya regionplanen och budgeten.

Inledningen av 2019

Den nya regionstyrelsen har sitt första sammanträde.