Anslag

Protokollfört sammanträde: Hjälpmedelsnämnden 2018-09-28

Justerat: 2018-10-09
Protokollet är anslaget under tiden: 2018-10-10 till och med 2018-10-31.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.

Original finns hos landstingets kansli.

Protokollet finns tillgängligt här.