Anslag

Protokollfört sammanträde: Kost- och servicenämnden 2018-09-17

Justerat: 2018-09-26
Protokollet är anslaget under tiden: 2018-10-10 till och med 2018-10-31.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.

Original finns hos landstingets kansli.

Protokollet finns tillgängligt här.