Anslag

Protokollfört sammanträde: Patientnämnden 2018-09-21

Justerat: 2018-10-09
Protokollet är anslaget under tiden: 2018-10-09 till och med 2018-10-30.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.

Original finns hos landstingets kansli.

Protokollet finns tillgängligt här.