Anslag

Protokollfört sammanträde: Landstingsstyrelsen 2018-09-18

Justerat: 2018-10-02
Protokollet är anslaget under tiden: 2018-10-02 till och med 2018-10-23
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.

Protokollet finns tillgängligt här.