Anslag

Protokollfört sammanträde: Landstingsfullmäktige (extrainsatt) 2018-06-26

Justerat: 2018-06-29
Protokollet är anslaget under tiden: 2018-07-02 till och med 2018-07-23
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.

Protokollet finns tillgängligt här.

Original finns hos landstingets kansli.