Tillkännagivande

Den 12-13 juni kl. 09.00 sammanträder landstingsfullmäktige i Sessionssalen, Bibliotekshuset i Karlstad.

Allmänheten hälsas varmt välkommen!
Ordförande Lars Österdahl

Ett urval av de ärenden som kommer att behandlas under mötet är:

  • Delårsrapport 1 2018
  • Regionplan 2019, Flerårsplan 2019-2021 och budget 2019
  • Översyn av patientavgifter
  • Informationssäkerhetsrapport 2017
  • Revidering av direktiv för medborgardialog
  • Riktlinjen vid våld och hot om våld mot förtroendevalda
  • Konkretiserad utvecklingsplan för framtidens hälso- och sjukvård med en plan för genomförande
  • Regionbildning - Samverksansavtal mellan kommunerna i Värmland och regionen
  • Förtroendemannaorganisationen för Region Värmland inklusive reglementen för styrelse och nämnder

Sammanträdet webbsänds på www.liv.se. Handlingar till mötet hittar du här.

Samtliga mötesdatum för landstingsfullmäktige under 2018 hittar du här.