Anslag

Protokollfört sammanträde: Landstingsstyrelsen 2018-06-26

Justerat: 2018-06-28
Protokollet är anslaget under tiden: 2018-06-28 till och med 2018-07-19
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.

Protokollet finns tillgängligt här.

Original finns hos landstingets kansli.