Anslag

Protokollfört sammanträde: Förbundsdirektionen Svensk Luftambulans 2018-06-07

Justerat: 2018-06-25
Protokollet är anslaget under tiden: 2018-06-26 till och med 2018-07-17
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.

Original finns hos landstingets kansli.

Protokollet finns tillgängligt här.