Anslag

Protokollfört sammanträde: Landstingsstyrelsen 2018-06-05

Justerat: 2018-06-05
Protokollet är anslaget under tiden: 2018-06-05 till och med 2018-06-26
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.

Orginal finns hos landstingets kansli.

Protokollet finns tillgängligt här.