Anslag

Protokollfört sammanträde: Kost- och servicenämnden 2018-05-28

Justerat: 2018-06-05
Protokollet är anslaget under tiden: 2018-06-07 till och med 2018-06-28
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.

Orginal finns hos landstingets kansli.

Protokollet finns tillgängligt här.