Anslag

Protokollfört sammanträde: Patientnämnden 2018-05-24

Justerat: 2018-06-04
Protokollet är anslaget under tiden: 2018-06-04 till och med 2018-06-25
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.

Protokollet finns tillgängligt här.