Anslag

Protokollfört sammanträde: Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2018-05-07

Justerat: 2018-05-17
Protokollet är anslaget under tiden: 2018-05-17 till och med 2018-06-07
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.

Protokollet finns tillgängligt här.