Anslag

Protokollfört sammanträde: Förbundsdirektionen Svensk Luftambulans 2018-04-19

Justerat: 2018-04-27
Protokollet är anslaget under tiden: 2018-05-03 till och med 2018-05-24
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.

Protokollet finns tillgängligt här.