Anslag

Protokollfört sammanträde: Landstingsstyrelsen 2018-04-24

Justerat: 2018-04-24
Protokollet är anslaget under tiden: 2018-05-02 till och med 2018-05-23
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.

Protokollet finns tillgängligt här.