Anslag

Protokollfört sammanträde: Primärvårds- och psykiatriutskottet 2018-03-09

Justerat: 2018-03-20
Protokollet är anslaget under tiden: 2018-03-22 till och med 2018-04-12
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.

Protokollet finns tillgängligt här.