Anslag

Protokollfört sammanträde: Landstingsstyrelsen 2018-02-20 - 2018-02-21

Justerat: 2018-03-13
Protokollet är anslaget under tiden: 2018-03-13 till och med 2018-04-03
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.

Protokollet finns tillgängligt här.