Anslag

Protokollfört sammanträde: Landstingsstyrelsen 2018-01-30

Justerat: 2018-02-12
Protokollet är anslaget under tiden: 2018-02-12 till och med 2018-02-26
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.

Protokollet finns tillgängligt här.