Anslag

Protokollfört sammanträde: Landstingsstyrelsen 2017-12-19

Justerat: 2018-01-08
Protokollet är anslaget under tiden: 2018-01-08 till och med 2018-01-29
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.

Protokollet finns tillgängligt här.