Anslag

Protokollfört sammanträde: Patientnämnden 2017-12-04

Justerat: 2017-12-19
Protokollet är anslaget under tiden: 2018-01-04 till och med 2018-01-25
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.

Protokollet finns tillgängligt här.