Bidrag

Frivilligorganisationer som arbetar länsövergripande

Frivilligorganisationer som arbetar länsövergripande inom det sociala området kan söka verksamhetsbidrag. Bidraget ska möjliggöra verksamhet som når ut i hela länet och är främst avsett för organisationernas arbete med olika former av hälsofrämjande, förebyggande och stödjande socialt arbete.

Ansökan verksamhetsbidrag 2018

Frivilligorganisationer som arbetar lokalt i länet

Frivilligorganisationer som arbetar lokalt i länet kan söka bidrag till projekt med folkhälsotema. Bidraget är ettårigt. 

Ansökan projektbidrag 2018


Ansökan om bidrag 2018

Inför ansökan om verksamhets- och projektbidrag för år 2018 skall ansökningarna vara oss tillhanda
senast 31 mars 2017. Syftet med det tidigare datumet är att kunna ge er förening ett tidigare preliminärt besked som förhoppningsvis möjliggör en bättre planering för er.