Bidrag

Frivilligorganisationer som arbetar länsövergripande

Frivilligorganisationer som arbetar länsövergripande inom det sociala området kan söka verksamhetsbidrag. Bidraget ska möjliggöra verksamhet som når ut i hela länet och är främst avsett för organisationernas arbete med olika former av hälsofrämjande, förebyggande och stödjande socialt arbete.

Frivilligorganisationer som arbetar lokalt i länet

Frivilligorganisationer som arbetar lokalt i länet kan söka bidrag till projekt med folkhälsotema.
Bidraget är ettårigt.