Utskott

Landstingsstyrelsen har sex utskott, det är mindre grupper ur styrelsen som specialiserar sig på olika områden inom landstingets verksamhet.

Kvinna antecknar och stryker över i ett pappersdokument.


Varje utskott leds av en ordförande. Förutom övriga ledamöter och ersättare samt sekreterare deltar även en så kallad föredragande tjänsteman, vars uppgift är att stå för sakinformation i de ärenden som utskottet behandlar.

Utskotten förbereder ärenden

Utskotten förbereder ärenden och ger styrelsens ledamöter möjligheten att fördjupa sig inom olika verksamhetsområden och därmed förbättra beslutsprocessen. Ett utskott får väcka ärenden inom sitt område och får även efter delegering av styrelsen fatta beslut inom vissa områden. I övrigt är det landstingsstyrelsen som har det fulla ansvaret för verksamheterna.

Landstinget i Värmlands utskott

Arbetsutskott
Folkhälsa- och tandvårdsutkott
Personalutskott
Teknikutskott
Sjukhusutskott
Primärvårds- och psykiatriutskott

 

Arbetsutskott

Samtliga ärenden som ska till landstingsstyrelsen passerar arbetsutskottet för beredning. Arbetsutskottet kan även ta beslut i de ärenden som delegerats till utskottet.

Ordförande: Fredrik Larsson (M)
Vice ordförande: Ulric Andersson (S)
Ledamöter i arbetsutskottet

Arbetsutskottets protokoll

Mötesdagar för arbetsutskottet 2017
10 januari
7 februari
6 mars
20 mars
10 april
24 april
16 maj
22 maj
7 juni
22 augusti
5 september
26 september
10 oktober
16 oktober
7 november
5 december

  

Folkhälsa- och tandvårdsutskott

Folkhälso- och tandvårdsutskottet bereder ärenden gällande folkhälsa och tandvård. Utskottet representerar även landstinget i samverkansorgan inom folkhälsoområdet.

Ordförande: Gert Ohlsson (L)
Vice Ordförande: Monica Gundahl (S)
Ledamöter i folkhälsa- och tandvårdsutskottet

Hälsa- och tandvårdsutskottets protokoll

Mötesdagar för folkhälsa- och tandvårdsutskottet 2017
25 januari
22 februari
22 mars
3 maj
1 juni
30 augusti
27 september
25 oktober
27 november

 

 

Personalutskott

Personalutskottet bereder frågor som gäller landstinget som arbetsgivare och de som är anställda av landstinget.

Ordförande: Jane Larsson (C)
Vice ordförande: Monica Gundahl (S)
Ledamöter i personalutskottet

Personalutskottets protokoll

Mötesdagar för personalutskottet 2017
2 februari - INSTÄLLT
22 februari
22 mars
27 april
8 juni
30 augusti
27 september
25 oktober
29 november 

Teknikutskott

Teknikutskottet bereder frågor gällande IT, fastighets- och lokalförsörjning, investeringar, upphandling, logistik, miljö och försäkringar.

Ordförande: Eva Hallström (MP)
Vice ordförande: Per Gruvberger (S)
Ledamöter i teknikutskottet

Teknikutskottets protokoll 

Mötesdagar teknikutskottet 2017
3 februari
24 februari
23 mars
2 maj
1 juni
31 augusti
28 september
27 oktober
24 november

 

Sjukhusutskott

Sjukhusutskottet bereder ärenden inom medicin och opererande specialiteter, samt sjukhusen i Arvika och Torsby.

Ordförande: Elisabeth Kihlström (KD)
Vice ordförande: Mats Sandström (S)
Ledamöter i sjukhusutskottet

Sjukhusutskottets protokoll

Mötesdagar för Sjukhusutskottet 2017
2 februari
24 februari
23 mars
26 april
8 juni
1 september
22 september
26 oktober
28 november

 

 

Primärvårds- och psykiatriutskott

Primärvårds- och psykiatriutskottet bereder ärenden inom allmänmedicin, hälsa, habilitering och rehabilitering (HHR), psykiatri och diagnostik.

Ordförande: Marianne Utterdahl (SIV)
Vice ordförande: Mats Sandström (S)
Ledamöter i primärvårds- och psykiatriutskottet

Primärvårds- och psykiatriutskottets protokoll

Mötesdagar för Primärvårds- och psykiatriutskottet 2017
2 februari
22 februari
22 mars
3 maj
8 juni
31 augusti
27 september
26 oktober
28 november