Patientnämnden

Om du har frågor eller är missnöjd med något inom hälso- och sjukvården eller tandvården talar du i första hand med vårdpersonalen.

Fyller i en blankett.

Om kontakt mellan patient och personal av någon anledning inte fungerar, kan Patientnämnden kontaktas. Alla ärenden redovisas i avidentifierad form till patientnämndens politiker i samband med arbetsutskott och sammanträde.

Patientnämndens uppgifter och ansvar

 

Patientnämndens protokoll 

Ledamöter i Patientnämnden