Landstingsstyrelsen

Landstingsfullmäktige utser ledamöter i landstingsstyrelsen, landstingets verkställande organ.

Styrelsen förbereder alla frågor som landstingsfullmäktige ska besluta om och har även beslutanderätt i vissa ärenden. Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt de mål som fullmäktige satt upp.

I styrelsen sitter 17 ordinarie ledamöter som sammanträder cirka en gång varje månad. Styrelsen har även sex utskott som behandlar ärenden innan de kommer till styrelsen.

 

Mötesdagar 2016
Datum för landstingsstyrelsens sammanträden under året.
25 januari (tema halvdag)
26 januari
22-23 februari (seminarium)
22 mars
12 april
19 april
10 maj
30 maj (tema halvdag)
31 maj
21 juni
20 september
10 oktober (tema halvdag)
11 oktober
18 oktober
15 november
13 december

 

Mötesdagar 2017
23 januari (tema halvdag)
24 januari
20-21 februari (seminarium)
21 mars
28 mars
25 april
29-30 maj
20 juni
19 september
3 oktober
10 oktober
23-24 oktober
21 november
19 december

 

Protokoll och möteshandlingar

Kallelser, möteshandlingar och protokoll för landstingsstyrelsen finns här.

 

Landstingsstyrelsens presidium

Ordförande: Fredrik Larsson (M)
1:e vice ordförande: Jane Larsson (C)
2:e vice ordförande: Ulric Andersson (S)