Beredningar

Landstingsfullmäktige har tre beredningar som arbetar med demokratifrågor, framtidsfrågor och frågor som rör hälso- och sjukvård och tandvård.

Arbetar vid en dator.

 

Beredningarnas sammanträden är offentliga och genomförs som regel i Landstingshuset i Karlstad, Rosenborgsgatan 50.

 

Demokratiberedningen

Demokratiberedningen arbetar med demokratifrågor i landstinget och ska:

  • bevaka demokrati-, inflytande- och informationsfrågor som handlar om förtroendevaldas förutsättningar att utöva sina uppdrag,
  • verka för att utveckla medborgardialogen och fullmäktiges arbetsformer,
  • avgöra tolkningen av landstingets arvodes- och ersättningsregler, då tolkningsproblem uppstår.
  • 

Mötesdagar för demokratiberedningen 2017
Demokratiberedningen sammanträder vanligtvis i Landstingshuset i Karlstad, klockan 9-12.

9 februari
15 mars
26 april
23 maj
21 september
12 oktober
16 november
7 december

Möteshandlingar och protokoll för demokratiberedningen.

Demokratiberedningens ledamöter.

 

Framtidsberedningen

Framtidsberedningens uppgift är att framtidsinriktat arbeta med frågor som rör landstinget och dess verksamheter.  

Mötesdagar för framtidsberedningen 2017
Framtidsberedningen sammanträder vanligtvis i Landstingshuset i Karlstad, mellan klockan 9-12. 
 
17 februari
31 mars
28 april
23 maj 
29 september
12 oktober
24 november
15 december

Kallelse och minnesanteckningar från framtidsberedningen.

Framtidsberedningens ledamöter.

 

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen arbetar med frågor som rör hälso- och sjukvården och tandvården för länets invånare.  

Mötesdagar för hälso- och sjukvårdsberedningen 2017
16 februari
30 mars
27 april
8 juni
23 maj
28 september
23 november
14 december

Kallelse och  minnesanteckningar från hälso- och sjukvårdsberedningen.

Hälso- och sjukvårdsberedningens ledamöter.