Landstingets största investeringsprojekt – 150 miljoner kronor billigare än budgeterat

Landstingets största investeringsprojekt, bygget av Operationscentrum och renoveringen av operationslokaler vid Centralsjukhuset i Karlstad (CSK) blev 150 miljoner kronor billigare än beräknat. Det visar en färsk prognos.


Operationscentrum (i bildens mitt) vid Centralsjukhuset i Karlstad.

Redan 2011 fattade landstingsfullmäktige beslutet att göra investeringen på närmare 1,6 miljarder för att bygga ett nytt hus för operationsverksamheten på CSK. Det är Landstinget i Värmlands hittills största investeringsprojekt och när den första etappen, bygget av det som kommit att kallas "Operationscentrum", avslutades i början av 2016 kunde projektet lämna ett överskott på 50 miljoner kronor. I samband med att den andra etappen, renoveringen av operation öst, nyligen avslutades gjordes en ny prognos som visar att 150 miljoner kronor, av de beslutade investeringsmedlen, kan lämnas tillbaka.

– Det är mycket ovanligt att investeringsprojekt av den här storleken kan genomföras inom given tidsram, under beslutad budget och med bibehållna kvalitetsmål. Det är positivt att vi som organisation klarat av att genomföra projektet med ett sådant resultat, säger hälso- och sjukvårdschef Tobias Kjellberg.

Gott samarbete över organisationsgränserna

Samarbetet mellan Landstingsfastigheter och de berörda hälso- och sjukvårdsverksamheterna är den främsta anledningen till att projektet kunnat genomföras till en väsentligt lägre kostnad än budgeterat.

– Projektet har genomsyrats av ett tätt samarbete mellan fastighetssidan och den personal som ska arbeta i lokalerna. Det har bland annat resulterat i att vi inte har behövt bygga om något efter att vi tog lokalerna i bruk. Vi har gjort rätt från början.

Vidare har kostnaderna för utrustning kunnat hållas nere kraftigt, då en stor del av utrustningen kunde flyttas från tidigare operationsavdelningar till nya.

– Eftersom all ny utrustning upphandlades inom projektet kunde projekteringen också göras med leverantörerna, vilket innebar att inga lokaler heller behövde byggas om när utrustningen skulle installeras, säger fastighetschef Annette Andersson.

Den korta byggtiden är en annan faktor som har bidragit till att man kunnat hålla nere kostnaderna.

– Partneringsamarbetet med Skanska har fungerat mycket bra. Vi har gemensamt styrt mot uppsatta mål, löst alla problem tillsammans och överlag haft en mycket god stämning i projektet.

Innan operationscentrum byggdes behövde patienter söka sig till olika delar av CSK för att förbereda sig inför en operation. I dag behöver de bara gå till ett ställe och kan där möta landstingets medarbetare för dialog, tester, provtagning och bedömning.

– Vi opererar i dagsläget i några av Europas mest moderna operationslokaler och nu har vi fått ett kvitto på att vi dessutom har förvaltat skattebetalarnas pengar på bästa möjliga vis. Det känns förstås väldigt bra, säger Tobias Kjellberg.