Skicka sökuppdrag

Vi tar oss an alla frågor med anknytning till hälso- och sjukvård. Skicka sökuppdrag till oss när du:

  •  snabbt behöver få aktuell kunskap inom ditt yrkesområde
  •  ska uppdatera vårdprogram
  •  vill få hjälp att söka bakgrundsmaterial inför projekt
  •  vill hitta fördjupad information till patienter

 

Skicka ditt sökuppdrag till oss:

 

Arvika Sjukhusbibliotek
Tel: 0570-71 20 76
E-post: sjukhusbiblioteket.arvika@liv.se

 

Karlstad Sjukhusbibliotek
Tel: 054-61 51 44, 054-61 50 15
E-post: sjukhusbiblioteket.karlstad@liv.se

 

Torsby Sjukhusbibliotek
Tel: 0560-474 05, 0560-474 06
E-post: sjukhusbiblioteket.torsby@liv.se