Låneregler

Alla är välkomna till Sjukhusbiblioteken i Värmland för att låna. Att låna är gratis. Spelare (cd, dvd, mp3) får bara lånas av inneliggande patienter. Som låntagare hos oss förbinder du dig att följa bibliotekets regler.

Lånekort
Du måste vara inskriven i vårt låntagarregister för att kunna låna. Lånekortet får du genom att kontakta oss eller ansök om ett själv i bibliotekskatalogen. Eftersom innehavaren ansvarar för material som lånats på kortet, bör förlorat lånekort genast spärras. Varje adressändring måste anmälas direkt till biblioteket.

Lånetid/mängd
Normal lånetid är fyra veckor. Undantagna är filmer där lånetiden är 3 dagar och efterfrågade böcker där lånetiden är 7 resp. 14 dagar.

Du får låna max 3 filmer samtidigt, förutom som patient då du får låna max 10 filmer samtidigt.

Vid lån får du ett kvitto med återlämningsdatum angivet. Biblioteket skickar påminnelse- och kravbrev om det du lånat inte återlämnas i tid. Du kan också få en påminnelse på sms eller mail några dagar innan dina lån ska återlämnas. Det du lånat hos oss kan återlämnas på vilket annat värmländskt bibliotek som helst, undantaget filmer som alltid ska lämnas tillbaka direkt till oss.

Omlån
Du får låna om upp till tre gånger, så länge som ingen annan står i kö. Undantaget är filmer som bara kan lånas om en gång.

Reservation
Du kan reservera material, både det som är utlånat och det som finns på hyllan.

Material som inte lånas ut
Referensmaterial och medicinska tidskrifter lånas inte ut. Det senaste numret av allmänna tidskrifter lånas inte ut.

Fjärrlån - lån av media som inte finns på Sjukhusbiblioteken
Böcker från andra värmländska bibliotek lånar vi in till alla. Fjärrlån från andra bibliotek (utanför Värmland) är en kostnadsfri service för anställda inom LiV och vårdgivare inom Hälsoval Värmland samt BMA-praktikanter. Lånetider och övriga regler i samband med fjärrlån avgörs av det långivande biblioteket.

Avgift
För borttappat/skadad bok/ljudbok/cd-skiva 200:-, pocketbok och tidskrift 50:-, dvd-filmer 300:-, spelare (cd, dvd, mp3) 300:-, läsplattor 800:-, gåstavar 200:-. Fjärrlånade böcker enligt långivande bibliotek. Kopior ur vårt eget material är gratis, övriga kopior kostar 1:-/st.

Avstängning
Om du inte återlämnar lånat material trots påminnelse kan du bli spärrad från ytterligare lån.

OBS! Biblioteket ansvarar inte för eventuella skador utlånat AV-material kan förorsaka på låntagarens uppspelningsutrustning.