Hälsa och jämställdhet för unga nyanlända på flera språk

Nu har Youmo.se lanserats, den nya webbplatsen om hälsa och jämställdhet för unga som är nya i Sverige. Youmo kommer finnas på arabiska, dari, somaliska och tigrinska, samt lätt svenska och inom kort även på engelska.

Annons Youmo.seYoumo.se innehåller texter, illustrationer, bildspel och filmer som besvarar frågor om kroppen, om kärlekoch vänskap, psykisk hälsa, sexualitet och jämställdhet. UMO, ungdomsmottagningen på nätet, har tagit fram webbplatsen i nära samarbete med unga.

Man har utgått ifrån de behov som unga själva har uttryckt. Många har flytt från länder som inte har fungerande skolsystem, än mindre undervisning om sex och samlevnad, jämställdhet och hälsa. Vi vill stärka deras kunskap och självkänsla och ge dem bättre förutsättningar att bli del i det svenska samhället.

– Vi har upplevt ett ökat behov av information på andra språk och nu finns det äntligen. Bara under första dagen som webbplatsen var igång har vi haft nytta av den flera gånger, säger Carina Mäkinen, enhetschef på ungdomsmottagningen Druvan i Karlstad.

Youmo är efterlängtad

UMO fick förra året uppdraget att titta på behoven av information om kropp, sex, rättigheter och skyldigheter, jämställdhet och psykisk hälsa hos unga nyanlända och hur behoven skulle kunna tillgodoses. I juni fick UMO uppdraget från MUCF att med medel från regeringen ta fram en digital plattform med information inom de här områdena på arabiska, dari, somaliska och tigrinska samt på lätt svenska.

– Youmo är efterlängtad. Sverige har tagit emot många ensamkommande barn och unga på kort tid. Regeringen önskar att mottagandet blir så bra som möjligt och där är utbildning en viktig del. Jag hoppas att den här webbplatsen kommer att öka kunskapen om jämställdhet, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Uppdraget att utveckla webbplatsen kommer från regeringen och MUCF (Myndigheten för civilsamhälles- och ungdomsfrågor).