Arkiv - pressmeddelanden och inbjudningar

Överskott efter årets två första månader

Landstinget i Värmlands ekonomiska resultat för januari och februari visar ett överskott på 44,3 miljoner kronor. Överskottet beror på att verksamhetens nettokostnader understiger budgeterade kostnader.

Bedragare erbjuder vård mot ersättning

Patienter hos Landstinget i Värmland har kontaktats av personer som utger sig för att vara läkare och som erbjuder vård mot stora summor pengar eller andra former av ersättning.

Telefonnumret 1177 fungerar igen

Telefonnumret 1177, sjukvårdsrådgivningen på telefon, fungerar igen. De tekniska problem som varit tidigare under lördagen är lösta.

Svårt att komma fram på telefonnummer 1177

Just nu kan det vara svårt att komma fram på telefonnummer 1177. Problemen gäller Värmland, Stockholm och Sörmland.

Stor undersökning om befolkningens livsvillkor, levnadsvanor och hälsa

För en god och jämlik hälsa i Värmland är kunskapen om hur människor lever och mår avgörande. Därför genomför Landstinget i Värmland befolkningsundersökningen Liv och hälsa.

Stort engagemang för landstingets medarbetarenkät

Många svarade på landstingets medarbetar- och patientsäkerhetsenkät som genomfördes nyligen. – Det ger oss ett bra underlag för vårt ständiga förbättringsarbete, säger landstingsdirektör Gunilla Andersson.

Landstingets miljöarbete ska fortsatt ligga i framkant

Landstinget i Värmlands miljöarbete ligger i framkant både i Sverige och världen. Miljöstrategin för 2017 till 2020 ska leda till ett ännu bättre arbete. Det beslutade landstingsstyrelsen på tisdagen.

Förtydligande angående resultatet i Hälso- och sjukvårdsbarometern

Förra veckans pressmeddelande om resultatet i Hälso- och sjukvårdbarometern baserades på en jämförelse som inte är rättvisande.

Värmlänningarna nöjdare med vårdens tillgänglighet

Tillgängligheten till värmländsk sjukvård har ökat. Det enligt Hälso- och sjukvårdsbarometern som samlar patienternas egna åsikter.

Fem fall av VRE konstaterade på Centralsjukhuset i Karlstad

Fem fall av VRE har konstaterats på Centralsjukhuset i Karlstad. Nu görs en smittspårning. – Vi har goda rutiner för detta, säger smittskyddsläkare Ingemar Hallén.

Webbtidbokning ger nya möjligheter på Gripen

Vårdcentralen Gripens webbtidbokning har blivit en framgång. Tack vare systemet, som frigör patienttid för personalen, kommer två nya mottagningar öppnas.

Nu ska kommunerna tycka till om regionbildningen

Länets sexton kommuner har nu fått ett första förslag om hur en värmländsk regionbildning kan komma att se ut. Ett tjänstemannaförslag, gemensamt från Landstinget i Värmland och Region Värmland, ska remissbehandlas fram till 31 mars.

Landstingets miljöarbete bäst i Sverige

Bäst i Sverige inom hållbarhetsfrågor. Det är Landstinget i Värmland i en jämförelse mellan samtliga regioner och landsting.

Positivt resultat för landstinget 2016

Landstinget i Värmlands preliminära ekonomiska resultat för 2016 visar ett överskott på 146 miljoner kronor.

Första linjen prisas för sitt samarbete med unga

Första linjen i Karlstadsområdet har under de senaste åren involverat ungdomar för att göra verksamheten mer tillgänglig utifrån ungas behov. I dag tilldelades man Psynkpriset 2016, i kategorin "Samverkan".

Smittspårning inom landstinget fortsätter

Den patient som avled i början av januari, efter att ha diagnosticerats med tuberkulos, bar på en stam som är ovanlig i Sverige. – Den är inte mer smittsam eller aggressiv och förändrar inget i utredningsarbetet, säger smittskyddsläkare Ingemar Hallén.

Sista chansen för influensavaccination

Fram till och med den 31 januari finns det fortfarande möjlighet att vaccinera sig för att få ett skydd mot säsongens influensa.

Landstinget arbetar för ökad tillgänglighet till operation

Flera faktorer ledde till lägre tillgänglighet till operation under 2016. Nu pågår ett flertal arbeten inom Landstinget i Värmland för bättre tillgänglighet.

Vården ska bli oberoende av hyrpersonal

Om två år ska alla landsting och regioner vara oberoende av inhyrd personal. SKL ställer sig bakom den strategi som gemensamt tagits fram och Landstinget i Värmland arbetar på bred front för att nå målet.

Tillförordnad chef för område slutenvård utsedd

Petra Svedberg blir tillförordnad chef för område slutenvård inom Landstinget i Värmland. – Det är ett inspirerande och utmanande uppdrag som jag med engagemang och stor ödmjukhet har tackat ja till, säger Petra Svedberg.