Pressmeddelanden

Positivt resultat efter två månader

Landstinget i Värmlands ekonomiska resultat för januari och februari visar ett överskott på 2,7 miljoner kronor. Överskottet beror på att verksamhetens nettokostnader är lägre än vad som budgeterats.

Landstinget i Värmlands resultat saknas i Nationell Patientenkät för primärvården

I dag presenterades Nationell Patientenkät för primärvården i Sverige. På grund av tekniska problem har ett antal vårdcentraler inte kunnat delta i undersökningen. Därför saknas Landstinget i Värmlands resultat.

Fullmäktige sa ja till framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken i Värmland

Ett enigt landstingsfullmäktige sa vid sitt möte den 12 mars ja till ett förslag om framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken i Värmland.

Klinisk patologi får Årets vägvisare

Klinisk patologi får landstingets finaste utmärkelse, Årets vägvisare. De får det tack vare ett systematiskt kvalitetsarbete som lett till minskade köer och väntetider.

Tillförordnad chef för område öppenvård utsedd

Börje Ehinger har utsetts till tillförordnad chef för område öppenvård. Han inleder sitt uppdrag omedelbart.

Förtroendevalda utbildas i barnrätt

FN:s barnkonvention antas bli lag 2020. På onsdagen avslutades den utbildning i barnrätt för förtroendevalda som Landstinget i Värmland är initiativtagare till.

Område öppenvårds chef lämnar sitt uppdrag

Mathias Karlsson som är chef för område öppenvård inom Landstinget i Värmland lämnar sitt uppdrag i dag. En tillförordnad områdeschef kommer att utses inom kort.

Beslut om lösning för enhetlig ersättningsmodell

På onsdagen fattade hälso- och sjukvårdsledningen beslut om en lösning för de enheter där den nya ersättningsmodellen fick oönskade konsekvenser. – Nu får vi förutsättningar att kunna ha en enhetlig ersättningsmodell, säger Petra Svedberg.

Landstinget satsar på fler utbildningstjänster

Från och med i höst kommer 50 specialistutbildningstjänster att inrättas inom Landstinget i Värmland. Det beslutades av landstingsstyrelsen på onsdagen.

Endoskopimottagningen på CSK rustar för att möta en patientgrupp som växer

Endoskopimottagningen på CSK rustar för att möta en patientgrupp som växer

På tisdag kommer de första patienterna till den nybyggda endoskopimottagningen på Centralsjukhuset i Karlstad. Med ändamålsenliga lokaler och toppmodern utrustning är mottagningen rustad för att möta en patientgrupp som växer.

Preliminärt resultat på 248 miljoner kronor

Landstinget i Värmlands preliminära ekonomiska resultat för 2017 visar ett överskott på 248 miljoner kronor vilket är 82 miljoner bättre än budgeterat.

Färre rökare men fortsatt ojämlik hälsa

Den första rapporten från Liv & hälsa-undersökningen 2017 visar en positiv trend för levnadsvanorna. Men hälsan varierar stort mellan olika grupper i samhället.

Beslut om programarbete för rotrenovering av hus 56

Landstingsstyrelsen fattade på tisdagen beslut om att genomföra ett programarbete för rotrenovering av hus 56 på Centralsjukhuset i Karlstad där bland annat förlossningen finns.

Bättre arbetsmiljö men fler anger att de utsatts för sexuella trakasserier

Landstinget i Värmlands årliga medarbetarenkät visar att arbetsmiljön blivit allt bättre i flera avseenden. Samtidigt har antalet medarbetare som anger att de utsatts för hot och våld eller sexuella trakasserier ökat.

Inriktningsbeslut för förtroendemanna- och tjänstemannaorganisation

Landstingsstyrelsen tog på tisdagen ett inriktningsbeslut för förtroendemanna- och tjänstemannaorganisationerna i den nya regionkommunen som bildas den 1 januari 2019. Detta i samband med årets sista sammanträdde.

Anneli Snobl blir ny landstings-/regiondirektör i Värmland

Anneli Snobl blir ny landstings-/regiondirektör i Värmland

Anneli Snobl har utsetts till landstings-/regiondirektör för landstinget och den blivande regionkommunen. – Det känns fantastiskt roligt. Jag är motiverad och fylld av energi över att få vara en del i skapandet av en attraktiv regionkommun i Värmland.

Miljoner till Värmland för införda vårdförlopp

Regeringen överför stimulansmedel till de landsting som infört tio nya standardiserade vårdförlopp (SVF) enligt canceröverenskommelsen för år 2017. Landstinget i Värmland får 5,7 miljoner kronor.

Landstingsstyrelsen i korthet

Vid tisdagens sammanträde beslutade landstingsstyrelsen bland annat om Landstinget i Värmlands budget för nästa år.

INSTÄLLT: Ingen pressträff efter landstingsstyrelsens sammanträde

Då tisdagens sammanträde i landstingsstyrelsen äger rum på annan ort är morgondagens pressträff inställd.

Landstinget representerat på FN:s klimatmöte

FN:s klimatmöte COP23 pågår i Bonn. Landstinget i Värmland är representerat på plats.