Arkiv - pressmeddelanden och inbjudningar

Hurmårdu.nu tilldelades Vitalis stipendium

Webbtjänsten Hurmårdu.nu, som utvecklats av Experio Lab och Första Linjen vid Landstinget i Värmland, har tilldelats Vitalis stipendium 2017. Stipendiet delades ut i samband med Vitalismässan i Göteborg och är på 50 000 kr.

Landstinget i Värmland ska vara oberoende av hyrpersonal 2019

Senast den 1 januari 2019 ska Landstinget i Värmland vara oberoende av hyrpersonal. Det slogs fast när landstingsstyrelsen tog beslut om att anta den landstings- och regionsgemensamma strategin för oberoende av hyrpersonal.

Fler vårdplatser öppna under sommaren

Landstinget kommer att ha fler vårdplatser öppna under sommaren 2017 än i fjol. – Somrarna är en utmaning och det krävs hårt arbete för att våra patienter ska få lika god vård som under resten året, säger hälso- och sjukvårdschef Tobias Kjellberg.

Hälsa och jämställdhet för unga nyanlända på flera språk

Nu har Youmo.se lanserats, den nya webbplatsen om hälsa och jämställdhet för unga som är nya i Sverige. Youmo kommer finnas på arabiska, dari, somaliska och tigrinska, samt lätt svenska och inom kort även på engelska.

Landstingsfullmäktige godkände årsredovisningen

Ett intensivt år med många stora händelser. Det lades till handlingarna på tisdagen då landstingsfullmäktige godkände årsredovisningen för 2016.

Landstinget i Värmland tar krafttag för patientsäkerheten

Bland äldre som läggs in på sjukhus är upp till en tredjedel inlagda helt eller delvis av läkemedelsrelaterade orsaker. I och med uppgraderingen till ett nytt journalsystem kommer landstinget att kunna arbeta ännu säkrare med läkemedel.

Överskott efter årets två första månader

Landstinget i Värmlands ekonomiska resultat för januari och februari visar ett överskott på 44,3 miljoner kronor. Överskottet beror på att verksamhetens nettokostnader understiger budgeterade kostnader.

Bedragare erbjuder vård mot ersättning

Patienter hos Landstinget i Värmland har kontaktats av personer som utger sig för att vara läkare och som erbjuder vård mot stora summor pengar eller andra former av ersättning.

Telefonnumret 1177 fungerar igen

Telefonnumret 1177, sjukvårdsrådgivningen på telefon, fungerar igen. De tekniska problem som varit tidigare under lördagen är lösta.

Svårt att komma fram på telefonnummer 1177

Just nu kan det vara svårt att komma fram på telefonnummer 1177. Problemen gäller Värmland, Stockholm och Sörmland.

Stor undersökning om befolkningens livsvillkor, levnadsvanor och hälsa

För en god och jämlik hälsa i Värmland är kunskapen om hur människor lever och mår avgörande. Därför genomför Landstinget i Värmland befolkningsundersökningen Liv och hälsa.

Stort engagemang för landstingets medarbetarenkät

Många svarade på landstingets medarbetar- och patientsäkerhetsenkät som genomfördes nyligen. – Det ger oss ett bra underlag för vårt ständiga förbättringsarbete, säger landstingsdirektör Gunilla Andersson.

Landstingets miljöarbete ska fortsatt ligga i framkant

Landstinget i Värmlands miljöarbete ligger i framkant både i Sverige och världen. Miljöstrategin för 2017 till 2020 ska leda till ett ännu bättre arbete. Det beslutade landstingsstyrelsen på tisdagen.

Förtydligande angående resultatet i Hälso- och sjukvårdsbarometern

Förra veckans pressmeddelande om resultatet i Hälso- och sjukvårdbarometern baserades på en jämförelse som inte är rättvisande.

Värmlänningarna nöjdare med vårdens tillgänglighet

Tillgängligheten till värmländsk sjukvård har ökat. Det enligt Hälso- och sjukvårdsbarometern som samlar patienternas egna åsikter.

Fem fall av VRE konstaterade på Centralsjukhuset i Karlstad

Fem fall av VRE har konstaterats på Centralsjukhuset i Karlstad. Nu görs en smittspårning. – Vi har goda rutiner för detta, säger smittskyddsläkare Ingemar Hallén.

Webbtidbokning ger nya möjligheter på Gripen

Vårdcentralen Gripens webbtidbokning har blivit en framgång. Tack vare systemet, som frigör patienttid för personalen, kommer två nya mottagningar öppnas.

Nu ska kommunerna tycka till om regionbildningen

Länets sexton kommuner har nu fått ett första förslag om hur en värmländsk regionbildning kan komma att se ut. Ett tjänstemannaförslag, gemensamt från Landstinget i Värmland och Region Värmland, ska remissbehandlas fram till 31 mars.

Landstingets miljöarbete bäst i Sverige

Bäst i Sverige inom hållbarhetsfrågor. Det är Landstinget i Värmland i en jämförelse mellan samtliga regioner och landsting.

Positivt resultat för landstinget 2016

Landstinget i Värmlands preliminära ekonomiska resultat för 2016 visar ett överskott på 146 miljoner kronor.