Arkiv - pressmeddelanden och inbjudningar

Pressträff efter landstingsstyrelsens sammanträde

Media välkomnas till pressträff efter landstingsstyrelsens sammanträde.

Landstinget lyfter värmländsk primärvård i Almedalen

Primärvårdens framtid och den utveckling som pågår inom Landstinget i Värmland är i särskilt fokus i Almedalen på tisdagseftermiddagen. Detta i samband med ett av flera seminarier som landstinget deltar i.

Rotavirusvaccination kommer att erbjudas alla spädbarn i Värmland

Från och med i höst kommer Landstinget i Värmland att erbjuda rotavirusvaccination till alla spädbarn i länet. Det beslutade landstingsstyrelsen på tisdagens sammanträde.

Värmlänningarna nöjdast i landet med e-tjänsterna på 1177.se

En nationell undersökning av e-tjänsterna på 1177.se visar att värmlänningarna är mest nöjda i hela landet.

Sänkta kriterier gör att fler män är aktuella för utredning om prostatacancer

Prostatacancer är en av diagnoserna som ingår i de snabbspår för cancer som upprättats i Sverige, de standardiserade vårdförloppen. De nationella riktlinjerna för vilka patienter som ska utredas har ändrats vilket ger att många fler män blivit aktuella.

Positivt resultat efter årets första månader

Årets första delårsrapport visar på ett positivt resultat för Landstinget i Värmland under årets fyra första månader. Resultatet uppgick till 88,6 miljoner kronor, vilket var 63,5 miljoner kronor bättre än budgeterat.

Folktandvården Stortorget är årets vägvisare 2017

På onsdagen tilldelades Folktandvården Stortorget i Säffle Landstinget i Värmlands finaste utmärkelse, Årets vägvisare. Kliniken får priset för att ha skapat en etablerad förbättringskultur med ständigt fokus på värdet för patienten.

Årets handledare utsedda

Charis Karakosta Papachristou och Robert Holik. De hyllades när SYLF Värmland prisade Årets AT- och ST-handledare under onsdagen.

Hurmårdu.nu tilldelades Vitalis stipendium

Webbtjänsten Hurmårdu.nu, som utvecklats av Experio Lab och Första Linjen vid Landstinget i Värmland, har tilldelats Vitalis stipendium 2017. Stipendiet delades ut i samband med Vitalismässan i Göteborg och är på 50 000 kr.

Landstinget i Värmland ska vara oberoende av hyrpersonal 2019

Senast den 1 januari 2019 ska Landstinget i Värmland vara oberoende av hyrpersonal. Det slogs fast när landstingsstyrelsen tog beslut om att anta den landstings- och regionsgemensamma strategin för oberoende av hyrpersonal.

Fler vårdplatser öppna under sommaren

Landstinget kommer att ha fler vårdplatser öppna under sommaren 2017 än i fjol. – Somrarna är en utmaning och det krävs hårt arbete för att våra patienter ska få lika god vård som under resten året, säger hälso- och sjukvårdschef Tobias Kjellberg.

Hälsa och jämställdhet för unga nyanlända på flera språk

Nu har Youmo.se lanserats, den nya webbplatsen om hälsa och jämställdhet för unga som är nya i Sverige. Youmo kommer finnas på arabiska, dari, somaliska och tigrinska, samt lätt svenska och inom kort även på engelska.

Landstingsfullmäktige godkände årsredovisningen

Ett intensivt år med många stora händelser. Det lades till handlingarna på tisdagen då landstingsfullmäktige godkände årsredovisningen för 2016.

Landstinget i Värmland tar krafttag för patientsäkerheten

Bland äldre som läggs in på sjukhus är upp till en tredjedel inlagda helt eller delvis av läkemedelsrelaterade orsaker. I och med uppgraderingen till ett nytt journalsystem kommer landstinget att kunna arbeta ännu säkrare med läkemedel.

Överskott efter årets två första månader

Landstinget i Värmlands ekonomiska resultat för januari och februari visar ett överskott på 44,3 miljoner kronor. Överskottet beror på att verksamhetens nettokostnader understiger budgeterade kostnader.

Bedragare erbjuder vård mot ersättning

Patienter hos Landstinget i Värmland har kontaktats av personer som utger sig för att vara läkare och som erbjuder vård mot stora summor pengar eller andra former av ersättning.

Telefonnumret 1177 fungerar igen

Telefonnumret 1177, sjukvårdsrådgivningen på telefon, fungerar igen. De tekniska problem som varit tidigare under lördagen är lösta.

Svårt att komma fram på telefonnummer 1177

Just nu kan det vara svårt att komma fram på telefonnummer 1177. Problemen gäller Värmland, Stockholm och Sörmland.

Stor undersökning om befolkningens livsvillkor, levnadsvanor och hälsa

För en god och jämlik hälsa i Värmland är kunskapen om hur människor lever och mår avgörande. Därför genomför Landstinget i Värmland befolkningsundersökningen Liv och hälsa.

Stort engagemang för landstingets medarbetarenkät

Många svarade på landstingets medarbetar- och patientsäkerhetsenkät som genomfördes nyligen. – Det ger oss ett bra underlag för vårt ständiga förbättringsarbete, säger landstingsdirektör Gunilla Andersson.