Pressmeddelanden

Landstingsstyrelsen i korthet

På tisdagens sammanträde fattade landstingsstyrelsen bland annat beslut om programarbete för nya lokaler vid Centralsjukhuset i Karlstad och strategier för digital utveckling och jämlikhet.

Jessika Lundgren blir trafikdirektör i Region Värmland

Jessika Lundgren blir trafikdirektör i Region Värmland

Värmlandstrafiks vd Jessika Lundgren blir trafikdirektör när Region Värmland bildas den 1 januari 2019. Hon tillträder i samband med regionbildningen vid årsskiftet och kommer fortsatt att samtidigt vara Värmlandstrafiks verkställande direktör.

Ny linjäraccelerator för bättre strålbehandling

Ny linjäraccelerator för bättre strålbehandling

Landstinget i Värmland har tagit en ny linjäraccelerator i bruk. Investeringen på 25 miljoner kronor skapar förutsättningar för bättre strålbehandling. – Nu har vi två linjäracceleratorer med den senaste tekniken, säger avdelningschef Erica Carlsson.

Viktigt med mässlingsvaccin vid utlandsresa

Har du tänkt resa utomlands i sommar? Då är det klokt att se över ditt och dina närståendes mässlingsskydd. Mässling är ovanligt i Sverige men vanligt i många andra delar av världen.

Miljoner till värmländsk diabetesforskning

Miljoner till värmländsk diabetesforskning

Karl-Johan Hellgren, läkare vid ögonkliniken på Centralsjukhuset i Karlstad (CSK) tillika forskare, har beviljats anslag på 2,8 miljoner kronor för vidare forskning kring ögonbottenkontroller vid diabetes, med särskild hänsyn till äldre.

Hans Karlsson blir verksamhetschef för slutenvård Arvika

Hans Karlsson blir verksamhetschef för slutenvård Arvika

Hans Karlsson, i dag chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och tidigare landstingsdirektör i Värmland, blir verksamhetschef för den nybildade verksamheten slutenvård Arvika.

God tillgänglighet till ambulans i sommar

Landstinget i Värmlands ambulansverksamhet gör mindre förändringar under semesterperioden för att säkerställa god tillgänglighet och medarbetarnas lagstadgade rätt till semester. – Det är en liten förändring under en begränsad tid, säger Wolmer Edqvist.

Landstingsstyrelsen i korthet

Vid dagens sammanträde i landstingsstyrelsen fattades bland annat beslut om investering för programarbete inför ny ambulansstation i Hagfors.

Nu formas den nya akutjourlinjen vid Sjukhuset i Arvika

Sjukhuset i Arvika stärks med specialistkompetens dygnet runt. Fem av sex specialistläkare har rekryterats, en sjätte är på gång, och nu inleds arbetet med att sätta de praktiska formerna kring den nya akutjourlinjen.

Snabbare och säkrare analys av livmoderhalscancerprov

Sedan 27 mars görs analys av prov inom screeningprogrammet för livmoderhalscancer både säkrare och snabbare i Värmland.

Landstingsfullmäktige godkände årsredovisningen

Öppenvårdens arbetsväxling och regionbildningen var två stora händelser under 2017. De lades till handlingarna då landstingsfullmäktige godkände fjolårets årsredovisning på onsdagens landstingsfullmäktige.

Positivt resultat efter två månader

Landstinget i Värmlands ekonomiska resultat för januari och februari visar ett överskott på 2,7 miljoner kronor. Överskottet beror på att verksamhetens nettokostnader är lägre än vad som budgeterats.

Landstinget i Värmlands resultat saknas i Nationell Patientenkät för primärvården

I dag presenterades Nationell Patientenkät för primärvården i Sverige. På grund av tekniska problem har ett antal vårdcentraler inte kunnat delta i undersökningen. Därför saknas Landstinget i Värmlands resultat.

Fullmäktige sa ja till framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken i Värmland

Ett enigt landstingsfullmäktige sa vid sitt möte den 12 mars ja till ett förslag om framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken i Värmland.

Klinisk patologi får Årets vägvisare

Klinisk patologi får landstingets finaste utmärkelse, Årets vägvisare. De får det tack vare ett systematiskt kvalitetsarbete som lett till minskade köer och väntetider.

Tillförordnad chef för område öppenvård utsedd

Börje Ehinger har utsetts till tillförordnad chef för område öppenvård. Han inleder sitt uppdrag omedelbart.

Förtroendevalda utbildas i barnrätt

FN:s barnkonvention antas bli lag 2020. På onsdagen avslutades den utbildning i barnrätt för förtroendevalda som Landstinget i Värmland är initiativtagare till.

Område öppenvårds chef lämnar sitt uppdrag

Mathias Karlsson som är chef för område öppenvård inom Landstinget i Värmland lämnar sitt uppdrag i dag. En tillförordnad områdeschef kommer att utses inom kort.

Beslut om lösning för enhetlig ersättningsmodell

På onsdagen fattade hälso- och sjukvårdsledningen beslut om en lösning för de enheter där den nya ersättningsmodellen fick oönskade konsekvenser. – Nu får vi förutsättningar att kunna ha en enhetlig ersättningsmodell, säger Petra Svedberg.

Landstinget satsar på fler utbildningstjänster

Från och med i höst kommer 50 specialistutbildningstjänster att inrättas inom Landstinget i Värmland. Det beslutades av landstingsstyrelsen på onsdagen.