Ny e-utbildning ska locka fler sjuksköterskor

Kan rätt verktyg bidra till att nyutexaminerade sjuksköterskor stannar i Värmland?
Det är ett av syftena med en ny e-utbildning som nu lanseras.

Bristen på sjuksköterskor är stor över hela landet. Med rätt verktyg och rutiner kan tryggheten i och attraktiviteten kring yrkesrollen öka, något som förhoppningsvis bidrar till att fler nyutexaminerade sjuksköterskor väljer att stanna inom vården i Värmland.

Det är tanken hos Region Värmland, Landstinget i Värmland samt länets kommuner som gemensamt tagit fram en ny e-utbildning i vårdplanering. Ytterligare ett syfte är att öka patientsäkerheten och stärka samarbetet mellan vårdgivare.

Välkommen till en pressträff där vi demonstrerar det enkla verktyget och även berättar om skapandet av ett kunskapscentrum.

Tid: Onsdagen 15 mars klockan 10.30-11.30.
Plats: Grupprum 1, Kliniskt träningscentrum, Centralsjukhuset i Karlstad.
Medverkande:
Henrik Svensson, tf kommunikationschef.
Anna Marklew, chef Kunskapscentrum.
Mari Banck, sjuksköterska.