Föreläsning för allmänheten om att vara närstående till en person med psykisk ohälsa

På tisdag kväll håller landstinget en föreläsning med fokus på närstående till någon som har psykisk ohälsa. Föreläsarna är personer med egen erfarenhet och expertkunskaper inom området.

Landstinget fortsätter med de populära föreläsningarna om psykisk ohälsa. Vid varje tillfälle får åhörarna fylla i en enkät och bland annat önska vad de vill att nästa föreläsning tar upp.

Många har önskat mer information om hur man som närstående kan agera när man har någon i sin närhet som har psykisk ohälsa. Detta har nu arrangören tagit fasta på och bjuder in till en föreläsning direkt riktad till närstående.

Tid

Tisdag 7 mars klockan 18-20

Plats

Sessionssalen, Bibliotekshuset i Karlstad

Föreläsare

Elizabeth Odalen Bjord, hjärnkollsambassadör
Föreläsningens rubrik: Unna dig själv att må bra

Fredrik Hjärthag, lektor på Karlstads universitet
Föreläsningens rubrik: Närståendes situation i samband med psykisk ohälsa

Maria Schnelzer, anhörigkonsulent i Karlstads kommun
Föreläsningens rubrik: Stöd från kommunen

Läs mer på www.liv.se/forelasnarstaende