Pressinbjudningar

Pressträff efter landstingsstyrelsens sammanträde

Media välkomnas till pressträff efter landstingsstyrelsens sammanträde.

Landstinget satsar 30 miljoner kronor på ny ersättningsmodell

Landstinget i Värmland satsar 30 miljoner kronor på en ny ersättningsmodell för medarbetare som arbetar på sjukhus, i verksamheter som är bemannade dygnet runt. Målet är att skapa en enhetlig modell som är hållbar på sikt.

Nu presenteras förslagen för framtidens primärvård i Värmland

Tillsammans arbetar medarbetarna inom område öppenvård för att utveckla framtidens primärvård i Värmland. På tisdag redovisar sju arbetsgrupper sina förslag för det fortsatta arbetet. Målet är att skapa en bättre vård och en hållbar arbetsmiljö.

Självmord går att förhindra

Under våren har Värmlands regionala samverkansgrupp för suicidprevention påbörjat arbetet för att gemensamt minska antalet självmord i Värmland. På fredag arrangerar gruppen konferensen Självmord går att förhindra.

Pressträff efter landstingsstyrelsens sammanträde

Media välkomnas till pressträff efter landstingsstyrelsens sammanträde.

Nytt arbetssätt ger besökarna utökad service

Från den 19 maj börjar personalen i receptionen på Sjukhuset i Torsby att jobba på ett nytt sätt för att ge utökad service till patienter och besökare.

Fler ska testa sig med avgiftsfria cellprovskontroller

Värmländska kvinnor är bland de bästa i landet på att göra cellprovskontroller. Med slopad provtagningsavgift och säkrare analysmetoder ska Landstinget i Värmlands förebyggande arbete kring livmoderhalscancer bli ännu bättre.

När möte blir avsked – en film om att förlora ett barn

Varje år förlorar några blivande föräldrar i Värmland sitt barn i samband med graviditet eller förlossning. För att stärka medarbetarnas kunskap om ett av livets svåraste ögonblick har Landstinget i Värmland producerat filmen När möte blir avsked.

Landstinget i Värmland utser Årets vägvisare den 3 maj

Den 3 maj delar Landstinget i Värmland ut utmärkelsen Årets vägvisare 2017. Media hälsas välkomna till utdelningen på Karlstad CCC.

Landstinget i Värmland på väg mot framtidens primärvård

Landstinget i Värmland satsar stort på utvecklingen av primärvården. På Svensk förening för allmänmedicins årliga kongress lyfts frågan om hur framtidens primärvård ska se ut av landets ledande experter.

Pressträff efter landstingsstyrelsens sammanträde

Media välkomnas till pressträff efter landstingsstyrelsens sammanträde.

Bättre väntrum för tryggare möten med vården

En trygg miljö inför mötet med vården. Det är syftet med den översyn av väntrum som Landstinget i Värmland nu genomför på samtliga barnavårdscentraler i länet.

Så utvecklar landstinget vården för personer med depression

Depression orsakar psykiskt lidande och påverkar människors förmåga att utföra även de enklaste vardagssysslor. Inför Världshälsodagen berättar vi om hur våra vårdcentraler arbetar med depression och om den utveckling som pågår.

Pressträff efter landstingsstyrelsens sammanträde

Media välkomnas till pressträff efter landstingsstyrelsens sammanträde.

Ny e-utbildning ska locka fler sjuksköterskor

Kan rätt verktyg bidra till att nyutexaminerade sjuksköterskor stannar i Värmland? Det är ett av syftena med en ny e-utbildning som nu lanseras.

Föreläsning för allmänheten om att vara närstående till en person med psykisk ohälsa

På tisdag kväll håller landstinget en föreläsning med fokus på närstående till någon som har psykisk ohälsa. Föreläsarna är personer med egen erfarenhet och expertkunskaper inom området.

Bättre omhändertagande av akuta patienter på Centralsjukhuset

På fredag den 24 februari är det dags att inviga den nya akutmottagningen för barn och unga. Samtidigt invigs nya lokaler för akutens allmänmedicinska sektion.

Pressträff efter landstingsstyrelsens sammanträde 21 februari

Stillasittandet är en farsot för värmlänningar

De stora folksjukdomarna drabbar många invånare i Värmland, men fysisk aktivitet kan vara receptet för en friskare befolkning. Det är temat för 2017 års upplaga av Forum Värmland.

Sveriges största möte om klok läkemedelsanvändning

För första gången arrangeras Mellansvenskt Läkemedelsforum i Värmland och Karlstad. Över 600 deltagare samlas under två dagar för att lära sig mer om klok läkemedelsanvändning.