Pressinbjudningar

Landstinget i Värmland på väg mot framtidens primärvård

Landstinget i Värmland satsar stort på utvecklingen av primärvården. På Svensk förening för allmänmedicins årliga kongress lyfts frågan om hur framtidens primärvård ska se ut av landets ledande experter.

Pressträff efter landstingsstyrelsens sammanträde

Media välkomnas till pressträff efter landstingsstyrelsens sammanträde.

Bättre väntrum för tryggare möten med vården

En trygg miljö inför mötet med vården. Det är syftet med den översyn av väntrum som Landstinget i Värmland nu genomför på samtliga barnavårdscentraler i länet.

Så utvecklar landstinget vården för personer med depression

Depression orsakar psykiskt lidande och påverkar människors förmåga att utföra även de enklaste vardagssysslor. Inför Världshälsodagen berättar vi om hur våra vårdcentraler arbetar med depression och om den utveckling som pågår.

Pressträff efter landstingsstyrelsens sammanträde

Media välkomnas till pressträff efter landstingsstyrelsens sammanträde.

Ny e-utbildning ska locka fler sjuksköterskor

Kan rätt verktyg bidra till att nyutexaminerade sjuksköterskor stannar i Värmland? Det är ett av syftena med en ny e-utbildning som nu lanseras.

Föreläsning för allmänheten om att vara närstående till en person med psykisk ohälsa

På tisdag kväll håller landstinget en föreläsning med fokus på närstående till någon som har psykisk ohälsa. Föreläsarna är personer med egen erfarenhet och expertkunskaper inom området.

Bättre omhändertagande av akuta patienter på Centralsjukhuset

På fredag den 24 februari är det dags att inviga den nya akutmottagningen för barn och unga. Samtidigt invigs nya lokaler för akutens allmänmedicinska sektion.

Pressträff efter landstingsstyrelsens sammanträde 21 februari

Stillasittandet är en farsot för värmlänningar

De stora folksjukdomarna drabbar många invånare i Värmland, men fysisk aktivitet kan vara receptet för en friskare befolkning. Det är temat för 2017 års upplaga av Forum Värmland.

Sveriges största möte om klok läkemedelsanvändning

För första gången arrangeras Mellansvenskt Läkemedelsforum i Värmland och Karlstad. Över 600 deltagare samlas under två dagar för att lära sig mer om klok läkemedelsanvändning.

Pressträff efter landstingsstyrelsens sammanträde 24 januari

Media välkomnas till pressträff efter landstingsstyrelsens sammanträde tisdag 24 januari klockan 15.00.

CTS hjälper efter svåra trauman

För 30 år sedan startades Flykting Center, den första verksamheten i Sverige som fokuserade på flyktingars psykiska ohälsa. I dag är Centrum för traumatisk stress navet för patienter som upplevt svåra trauman.

Fler får avgiftsfri tandvård

Efter ett beslut i Sveriges riksdag höjs åldersgränsen för den avgiftsfria tandvården för barn och unga till 21 år från den 1 januari 2017.

Utbyggd akutmottagning i Torsby för bättre patientsäkerhet

Nu är utbyggnaden och renoveringen av akutmottagningen vid Sjukhuset i Torsby klar. Media välkomnas till invigningen.

Pressträff efter landstingsstyrelsens sammanträde 13 december

Media välkomnas till pressträff efter landstingsstyrelsens sammanträde tisdag 13 december 2016 klockan 15.00.

Nordic Medtest blir nationell aktör med Inera som ägare

Den 1 januari går Nordic Medtest över från att vara en enhet i Landstinget i Värmland till att bli ett aktiebolag med Inera AB som ägare. Därmed säkras den framtida verksamheten för Nordic Medtest och Värmland får en nationell aktör inom området e-hälsa.

Hiv idag – inte som igår

I Sverige är behandlingen av hiv idag så effektiv att den sänker virusnivån till praktiskt taget noll. Men hos folk i allmänhet är kunskapen om detta låg. Därför finns landstinget i Mitt i City i Karlstad under Världsaidsdagen den 1 december.

Landstingets Frödingstipendium delas ut idag 11.30

Välkommen till landstingsfullmäktige som hålls i bibliotekshuset, Karlstad. På dagordningen idag 29 november finns bland annat utdelningen av Landstinget i Värmlands Frödingstipendium 2016.

Översvämningsskydd byggs vid Centralsjukhuset

Välkommen till en pressträff där den första vattentäta sponten trycks ned intill Klarälven, som en del i bygget av ett 1 100 meter långt översvämningsskydd.