Pressinbjudningar

Alla bör ta ställning i donationsfrågan

Trots att de flesta är positiva till att donera organ och vävnader efter sin död blir många möjliga donationer inte av och det fattas organ som skulle kunna rädda liv. Därför bör alla ta ställning i frågan om organdonation.

Öppet hus ambulansstationen i Karlstad

Ambulanssjukvården bjuder in till öppet hus lördag 7 oktober vid ambulansstationen i Karlstad.

Pressträff efter landstingsstyrelsens sammanträde

Förslag till utvecklat uppdrag för Sjukhuset i Arvika

På tisdag presenterar Landstinget i Värmland ett förslag om utvecklat uppdrag för Sjukhuset i Arvika.

Pressträff efter landstingsstyrelsens sammanträde

Media välkomnas till pressträff efter landstingsstyrelsens sammanträde.

Skandinaviska ortoptister samlas i Karlstad

De utgör en av hälso- sjukvårdens minsta yrkesgrupper. På onsdag träffas ortoptister från hela Skandinavien för en tredagarskongress på KCCC.

Fullmäktige fattar beslut i regionkommunfrågan

Media hälsas välkomna till tisdagens landstingsfullmäktige där frågan om att bilda regionkommun är uppe för beslut.

Pressträff efter landstingsstyrelsens sammanträde

Media välkomnas till pressträff efter landstingsstyrelsens sammanträde.

Landstinget satsar 30 miljoner kronor på ny ersättningsmodell

Landstinget i Värmland satsar 30 miljoner kronor på en ny ersättningsmodell för medarbetare som arbetar på sjukhus, i verksamheter som är bemannade dygnet runt. Målet är att skapa en enhetlig modell som är hållbar på sikt.

Nu presenteras förslagen för framtidens primärvård i Värmland

Tillsammans arbetar medarbetarna inom område öppenvård för att utveckla framtidens primärvård i Värmland. På tisdag redovisar sju arbetsgrupper sina förslag för det fortsatta arbetet. Målet är att skapa en bättre vård och en hållbar arbetsmiljö.

Självmord går att förhindra

Under våren har Värmlands regionala samverkansgrupp för suicidprevention påbörjat arbetet för att gemensamt minska antalet självmord i Värmland. På fredag arrangerar gruppen konferensen Självmord går att förhindra.

Pressträff efter landstingsstyrelsens sammanträde

Media välkomnas till pressträff efter landstingsstyrelsens sammanträde.

Nytt arbetssätt ger besökarna utökad service

Från den 19 maj börjar personalen i receptionen på Sjukhuset i Torsby att jobba på ett nytt sätt för att ge utökad service till patienter och besökare.

Fler ska testa sig med avgiftsfria cellprovskontroller

Värmländska kvinnor är bland de bästa i landet på att göra cellprovskontroller. Med slopad provtagningsavgift och säkrare analysmetoder ska Landstinget i Värmlands förebyggande arbete kring livmoderhalscancer bli ännu bättre.

När möte blir avsked – en film om att förlora ett barn

Varje år förlorar några blivande föräldrar i Värmland sitt barn i samband med graviditet eller förlossning. För att stärka medarbetarnas kunskap om ett av livets svåraste ögonblick har Landstinget i Värmland producerat filmen När möte blir avsked.

Landstinget i Värmland utser Årets vägvisare den 3 maj

Den 3 maj delar Landstinget i Värmland ut utmärkelsen Årets vägvisare 2017. Media hälsas välkomna till utdelningen på Karlstad CCC.

Landstinget i Värmland på väg mot framtidens primärvård

Landstinget i Värmland satsar stort på utvecklingen av primärvården. På Svensk förening för allmänmedicins årliga kongress lyfts frågan om hur framtidens primärvård ska se ut av landets ledande experter.

Pressträff efter landstingsstyrelsens sammanträde

Media välkomnas till pressträff efter landstingsstyrelsens sammanträde.

Bättre väntrum för tryggare möten med vården

En trygg miljö inför mötet med vården. Det är syftet med den översyn av väntrum som Landstinget i Värmland nu genomför på samtliga barnavårdscentraler i länet.

Så utvecklar landstinget vården för personer med depression

Depression orsakar psykiskt lidande och påverkar människors förmåga att utföra även de enklaste vardagssysslor. Inför Världshälsodagen berättar vi om hur våra vårdcentraler arbetar med depression och om den utveckling som pågår.