Pressinbjudningar

Landstinget inviger ny dialysmottagning vid Sjukhuset i Arvika

Landstinget i Värmland öppnar en ny dialysmottagning vid Sjukhuset i Arvika. På tisdag den 28 november inviger vi mottagningen.

Hackathon för bättre hälsa

Under kommande helg arrangeras ännu en innovationsworkshop, ett så kallat hackathon, där studenter, designers, sjukvårdspersonal, programmerare och andra intresserade samlas för att undersöka hur öppna data kan bidra till ett friskare liv.

Ambulansen och räddningstjänsten flyttar ihop

Brandstationen i Filipstad har renoverats från grunden och sedan några veckor tillbaka har Bergslagens räddningstjänst blivit sambo med Landstinget i Värmland och ambulansen. På tisdag den 21 november inviger vi den nygamla stationen.

Utdelning av Fröding- och Folkrörelsestipendiet

Utdelning av Frödingstipendiet och Folkrörelsestipendiet står på dagordningen på onsdagens landstingsfullmäktige.

Nu breddas Första linjen unga i Värmland

Innan årets slut kommer barn och unga i hela Värmland att erbjudas hjälp hos Första linjen. Det innebär att fler kan få hjälp och stöd om de upplever stress, nedstämdhet eller bara behöver någon att prata med för att må bättre.

Gemensam övning kring masskadehändelse

Hur väl fungerar omhändertagande och räddningsinsats vid en större masskadehändelse? Det ska testas i skarpt läge då personal från ambulans, polis, räddningstjänst, SOS och Svensk Luftambulans för första gången genomför en gemensam storövning.

Barnrättsforum Värmland

Välkommen till en seminariedag som utgör startskottet för ett länsgemensamt utvecklingsarbete för att stärka barnens rättigheter!

Sveriges främsta bråckkirurger träffas i Torsby

På onsdag startar bråckveckan på Sjukhuset i Torsby. Medverkar gör sex av landets främsta bråckkirurger för att dela med sig av praktisk erfarenhet.

Pressträff efter landstingsstyrelsens sammanträde

Alla bör ta ställning i donationsfrågan

Trots att de flesta är positiva till att donera organ och vävnader efter sin död blir många möjliga donationer inte av och det fattas organ som skulle kunna rädda liv. Därför bör alla ta ställning i frågan om organdonation.

Öppet hus ambulansstationen i Karlstad

Ambulanssjukvården bjuder in till öppet hus lördag 7 oktober vid ambulansstationen i Karlstad.

Pressträff efter landstingsstyrelsens sammanträde

Förslag till utvecklat uppdrag för Sjukhuset i Arvika

På tisdag presenterar Landstinget i Värmland ett förslag om utvecklat uppdrag för Sjukhuset i Arvika.

Pressträff efter landstingsstyrelsens sammanträde

Media välkomnas till pressträff efter landstingsstyrelsens sammanträde.

Skandinaviska ortoptister samlas i Karlstad

De utgör en av hälso- sjukvårdens minsta yrkesgrupper. På onsdag träffas ortoptister från hela Skandinavien för en tredagarskongress på KCCC.

Fullmäktige fattar beslut i regionkommunfrågan

Media hälsas välkomna till tisdagens landstingsfullmäktige där frågan om att bilda regionkommun är uppe för beslut.

Pressträff efter landstingsstyrelsens sammanträde

Media välkomnas till pressträff efter landstingsstyrelsens sammanträde.

Landstinget satsar 30 miljoner kronor på ny ersättningsmodell

Landstinget i Värmland satsar 30 miljoner kronor på en ny ersättningsmodell för medarbetare som arbetar på sjukhus, i verksamheter som är bemannade dygnet runt. Målet är att skapa en enhetlig modell som är hållbar på sikt.

Nu presenteras förslagen för framtidens primärvård i Värmland

Tillsammans arbetar medarbetarna inom område öppenvård för att utveckla framtidens primärvård i Värmland. På tisdag redovisar sju arbetsgrupper sina förslag för det fortsatta arbetet. Målet är att skapa en bättre vård och en hållbar arbetsmiljö.

Självmord går att förhindra

Under våren har Värmlands regionala samverkansgrupp för suicidprevention påbörjat arbetet för att gemensamt minska antalet självmord i Värmland. På fredag arrangerar gruppen konferensen Självmord går att förhindra.