Anmälan enligt Lex Maria

Nedan visas anmälningar enligt Lex Maria från Landstinget i Värmland.

Om Lex Maria

Lex Maria innebär att vårdpersonal har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig vårdskada.

Syftet är att garantera en säker vård av god kvalitet. Genom att lära av misstagen, likaväl som att dokumentera framstegen, stärks sjukvården. Anmälan görs till Inspektionen för vård och omsorg som sedan gör en utredning.

Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient riskerat att drabbas av allvarlig vårdskada.

Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos och behandling.

Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient riskerat att drabbas av allvarlig vårdskada.

Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg angående fördröjd diagnos.

Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg angående en fallskada.

Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos och behandling.

Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos och behandling.

Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos.

Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient som haft kontakt med psykiatrin hittats avliden tydande på självmord.

Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att ett barn avlidit innan förlossning.

Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos och behandling.

Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos och behandling.

Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient som haft kontakt med psykiatrin hittats avliden tydande på självmord.

Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient som haft kontakt med psykiatrin hittats avliden tydande på självmord.

Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient riskerat att drabbas av allvarlig vårdskada.

Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd behandling.

Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos och behandling.

Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos och behandling.

Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient ådragit sig en höftfraktur i samband med rutinmässig uppföljning av eldriven rullstol.

Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd behandling.