Kort om landstinget

Landstinget i Värmland är en politiskt styrd organisation som arbetar med hälso- och sjukvård och tandvård.

Vi är länets största arbetsgivare med cirka 7 000 medarbetare. Vi driver ett trettiotal vårdcentraler, tre sjukhus samt 40 tandvårdskliniker runt om i länet. Verksamheten finansieras av skatter, statliga bidrag samt patientavgifter. Landstinget ansvarar dessutom, tillsammans med kommunerna, för kollektivtrafiken i länet.