Personaltidningen Intryck

Intryck är Landstinget i Värmlands personaltidning. Tidningen kommer ut sex gånger per år och ges ut till alla verksamheter inom landstinget. Du kan också läsa Intryck här i digital form.