Pressbilder tjänstemannaledning

Klicka på bilderna för att kunna ladda ner dem i full storlek.

Hälso- och sjukvårdsledning

Gunilla Andersson
Gunilla Andersson
landstingsdirektör

 Tobias Kjellberg
Tobias Kjellberg
hälso- och sjukvårdschef

 Ingrid Magnusson
Ingrid Magnusson
stabschef

 

Områden

Eva Stjernström
Eva Stjernström
chef område slutenvård

Mathias Karlsson
Mathias Karlsson
chef område öppenvård

Agnetha Jonsson
Agnetha Jonsson
chef område stöd

Birgitta Haglund
Birgitta Haglund
chef Folktandvården

 

Staber

Tomas Philipp
Tomas Philipp
chef kommunikationsstaben

Susanne Forslund
Susanne Forslund
chef HR-staben

Veronica Hedlund Lundgren
Veronica Hedlund Lundgren
chef ekonomistaben

Henrik Svensson
Henrik Svensson
tf chef hälso- och sjukvårdsstaben

Anna-Lena Wingqvist
Anna-Lena Wingqvist
chef administrativa staben

Kjersti Berg Marthinsen
Kjersti Berg Marthinsen
chef verksamhets- och
ledningsstödsstaben

 

Drift

 Annette Andersson
Annette Andersson
chef Landstingsfastigheter

Mikael Borén
Mikael Borén
chef Landstings-IT