Landstinget firade 150 år

"Den 21 mars 1862 utfärdades de nya kommunallagarna, vilka så mäktigt bidragit att i samhällsafseende utveckla det svenska folket."

Så beskrev justitiestatsminister Louis De Geer långt senare i sina "Minnen" de nya lagar som skapade kommuner och landsting i Sverige.

Det tog sin tid att komma igång: i september 1863 sammanträdde landstingets förtroendevalda i Värmland för första gången. Därför firade vårt landsting 150 år i september 2013.

När det var Stort Jubileum förra gången, då landstinget 1962 hade lagt sitt första sekel bakom sig, tog vårt landsting fram en historik om de hundra första åren. Passande nog hette den Ett landstingssekel.

Krönika om de senaste femtio årens utveckling

För ett par år sedan bildades – efter ett beslut i landstingsstyrelsen – en historikgrupp med uppdraget att för att spegla de senaste femtio årens utveckling och skriva landstingets moderna historia. Resultatet blev en krönika med namnet Vårt Liv.

Smakprov på webben

En bok om landstingets senaste halvsekel hade naturligtvis kunna bli hur tjock som helst. Men det fick den inte bli om den ska nå många läsare. Därför är texterna på nätet att mer utförliga än de i den tryckta historiken.

I vänstermenyn hittar du de olika avsnitten.