Byggprojekt

Vi öppnar upp för framtidens vård!

Under våren 2011 invigdes två nya hus vid Centralsjukhuset i Karlstad – ett viktigt lyft för hela den värmländska sjukvården!

Dagens specialiserade vård kräver samverkan. Nu har vi tagit vi ett steg till mot framtidens vård i Värmland! Vår samlade kunskap, kvalitet och känsla kommer att bygga oss vidare till helt nya möjligheter.

Vi bygger även framtidens operationshus!

Den toppmoderna anläggning ska de stå klar under våren 2016. Bygget startade våren 2012 vid Centralsjukhuset i Karlstad. Helhetstänket gäller allt som rör det nya operationshuset. Från hur patienten parkerar bilen, blir behandlad innan operation, blir opererad, vaknar upp och kan åka hem igen. Klicka här och läs mer!

Landets modernaste psykiatrihus

Den psykiatriska slutenvården och delar av den länsgemensamma öppenvården är nu samlad i landets modernaste psykiatrihus.

Modern och miljövänlig teknik

Medicinsk service, röntgen, laboratorier och fyra vårdavdelningar länkade med mottagningar för internmedicin har flyttat in i en ny vårdbyggnad, fylld med modern och miljövänlig teknik.

Moderna lokaler möjliggör modern, effektiv och säker vård. Detta innebär i sin tur att andra verksamheter får tillgång till nya och bättre anpassade lokaler inom Centralsjukhuset. Ett sjukhus som ger service till hela Värmlands hälso- och sjukvård, i tät samverkan med sjukhusen i Arvika och Torsby!

De nya husen ger:

  • Oss möjlighet att ge dig ännu bättre och mer funktionell vård.
  • Smarta, smidiga vårdnyheter och ny teknik som ger dig säker diagnos och snabbare behandling.
  • Vår drivna, kompetenta personal bättre möjligheter att se till ditt bästa.

Ny neonatalvårdavdelning

I mars 2013 stod Centralsjukhusets nya neonatalavdelning klar vid Centralsjukhuset i Karlstad, redo att erbjuda bästa tänkbara vård för för tidigt födda samt sjuka barn och samtidigt minimera risken för smittspridning och uppkomst av vårdrelaterade infektioner. Vid projekteringen och byggnationen valdes endast material som uppfyller landstingets miljökrav. Här en sammanfattning av miljönytta och vilken utgift detta har medfört i samband med byggnationen. effekter av miljöval vid neonatal.pdf