Service och stöd

Landstingsservice

Landstingservice är en serviceorganisation som finns till för landstingets verksamheter, patienter, besökare, personal, externa vårdgivare, kommuner och övriga intressenter.

I receptionerna ger vi information till patienter och besökande samt tar emot anmälan inför besök inom hälso- och sjukvården.

Telefonväxeln är bemannad med telefonist dygnet runt.

Vi ansvarar för städningen av lokalerna, så att våra besökare och personal upplever det som en välkomnande miljö att vistas i. Rent och välstädat bidrar till att eliminera smittspridning.

Vaktmästeritjänster och distribution av olika typer av gods inom och mellan landstingets anläggningar ingår också i vårt uppdrag. Vid sjukhusen i Arvika och Karlstad utför vi patienttransporter inom sjukhusen.

Måltidsproduktionen är samlad till storköksenheten vid Centralsjukhuset. Här producerar vi patientmåltider till Centralsjukhuset, Sjukhuset i Arvika och Rättspsykiatrin i Kristinehamn samt lunchrätter till våra restauranger i Karlstad.

För våra patienter, besökande och anställda finns Butik och café Träffpunkten samt Restaurang Solsidan vid Centralsjukhuset och Restaurang Treklövern i landstingshuset. I övriga länet finns det externa entreprenörer som erbjuder denna service.

Landstinget i Värmland
Landstingsservice
Centralsjukhuset
651 85 Karlstad

Besöksadress:
Älvgatan 49

Annika Lindgren, servicechef
Telefon: 054-61 78 59

 

Landstingsfastigheter

Landstingsfastigheter ansvarar för utveckling, förvaltning och drift av landstingets fastigheter. Vår huvuduppgift är att erbjuda landstingets verksamheter trivsamma och funktionella lokaler till så förmånliga villkor som möjligt. Vi tillhandahåller också tilläggstjänster av hög kvalitet.

Serviceanmälan för lokaler och utrustning.

Landstinget i Värmland
Landstingsfastigheter
Centralsjukhuset
651 85 Karlstad

Besöksadress:
Hus 76, Centralsjukhuset

Annette Andersson, fastighetschef
Telefon: 054-61 50 00

 

Landstings-IT

Landstings-ITs uppdrag är att vara samarbetspartner för landstingets alla verksamheter som använder sig av informationsteknologi, IT. Landstings-IT tillhandahålla tjänster inom IT-driftsupport, underhåll, systemförvaltning, infrastruktur och IT-strategi.

Landstinget i Värmland
Landstings-IT
Landstingshuset
651 82 Karlstad

Besöksadress:
Älvgatan 39
E-post: it@liv.se

Mikael Borén, IT-chef
Telefon: 054-61 50 00

 

Landstingsarkivet

Landstingsarkivet tar hand om arkivmaterial från landstingets hälso-och sjukvård. Mer om landstingarkivet.