Miljö

Genom att ställa miljökrav vid upphandling av varor och tjänster medverkar landstinget till en bättre livsmiljö och en hållbar planet.

Träd

 

Landstinget bedriver ett aktivt miljöarbete för en hållbar utveckling. Detta innebär att miljöhänsyn ska integreras i all verksamhet. Generellt eftersträvas inköp av produkter och material som förbrukar lite resurser och energi i ett livscykelperspektiv och som inte innehåller miljöskadliga ämnen eller på annat sätt har en negativ miljöpåverkan.

 

Enligt Landstinget i Värmlands riktlinjer för inköpsprocessen ska all upphandling genomföras i enlighet med gällande lagar och förordningar, samt med iakttagande av landstingets riktlinjer. Landstinget har därför utformat en rutin för miljökrav vid upphandlingar av varor och tjänster, se höger block.