Planeringsdokument

Flerårsplan

Flerårsplanen och Landstingsplanen ska se till att hela Landstinget i Värmland aktivt arbetar mot gemensamma mål, säkerställa en god och effektiv vård samt en hållbar ekonomisk hushållning. I flerårsplanen hittar du både en långsiktig plan för år 2016-2018 och landstingsplan med budget och investeringsplan för år 2016.

Landstingsplan

I landstingsplanen hittar du inriktning och uppdrag, budget och investeringsplan för år 2018.

Områdesplan Öppenvård

Områdesplanen bygger på landstingsplanen och ska tydliggöra mål, uppdrag och prioriterade aktiviteter för året. Det är det styrande dokumenten för verksamheternas inriktning 2018.

Områdesplan Slutenvård

Publiceras inom kort.

Områdesplan Stöd

Publiceras inom kort.

Stabsplan

Publiceras inom kort.

Verksamhetsplaner

Utifrån dessa planer skrivs verksamhetsplaner och handlingsplaner som tydliggör mål, uppdrag och prioriterade aktiviteter för året.