Nyheter framtidens vård

 

Nu skapas bästa effektiva omhändertagandenivå i Värmland

– Vi vill skapa en riktigt bra arbetsmiljö samtidigt som vi tar hand om våra patienter på ett effektivt sätt, säger Mathias Karlsson som är områdeschef.

Journalen via nätet - när digitalisering möter patienternas behov

Journalen via nätet är en av de största förändringar som hänt de senaste åren för värmländska patienter och målet är att fler ska lära sig hur man lättare tar del av e-tjänsterna.

Primärvårdsrehab möter patientens behov med nya arbetssätt

Primärvårdsrehab möter patientens behov med nya arbetssätt

Grupper för patienter med smärta, patientmöten via nätet och drop-in-mottagning, är lyckosamma arbetssätt för att möta patienternas behov nu och i framtidens hälso- och sjukvård.

Nu öppnas journalen via nätet för psykiatrins patienter

Nu öppnas journalen via nätet för psykiatrins patienter

Från och med den 1 november kommer patienter som har fyllt 18 år och fått vård inom psykiatrin i Landstinget i Värmland att kunna läsa delar av din journal digitalt.

Ny centrumbildning inom kirurgin gör det enklare att vara patient

Ny centrumbildning inom kirurgin gör det enklare att vara patient

För kirurgpatienter med sjukdomar eller besvär i mag- och tarmkanalen innebär Landstinget i Värmlands senaste centrumbildning vid Centralsjukhuset en förbättring i kontinuitet, tillgänglighet och tillgång till medicinsk kompetens.

Framtidens hälso- och sjukvård: "Din eller min patient finns inte längre"

Framtidens hälso- och sjukvård: "Din eller min patient finns inte längre"

- Från och med nu finns bara våra gemensamma patienter. Riktig kvalitet för patienten avgörs av vår förmåga att samarbeta. Det säger Tobias Kjellberg, hälso- och sjukvårdschef.

Patienten i centrum när rätt vård ges på rätt ställe

Flexibla vårdnivåer och utbudspunkter. Det är några nyckelord i utvecklingsplanen. Vad betyder de; Ingrid Magnusson, som lett arbetet med att ta fram planen?

Framtidens hälso- och sjukvård: Sänkta kostnader nu - bäddar för framtidens vård

Framtidens hälso- och sjukvård: Sänkta kostnader nu - bäddar för framtidens vård

Kraftigt reducera kostnader och samtidigt bygga framtidens sjukvård. Det är den aktuella utmaningen för Landstinget i Värmland. Här på liv.se kommer vi att beskriva hur landstinget tänker utveckla vården och samtidigt sänka kostnaderna

Arbetet för ett kostnadseffektivare landsting pågår

Landstinget i Värmland är nu inne i arbetet med åtgärder för att minska bemanningen, bromsa kostnadsökningen för läkemedel, minska kostnaderna för hyrpersonal och utveckla vården i linje med utvecklingsplanen för landstinget.

Utvecklingsplanen för hälso- och sjukvård beslutad i fullmäktige

Utvecklingsplanen för hälso- och sjukvård antogs på landstingsfullmäktiges sammanträde den 20 oktober. Utvecklingsplanen utgår från patientens behov, har ett långsiktigt perspektiv och sträcker sig fram till år 2030.

Sjukvårdsministern gillar landstingets framtidsfokus

– Utvecklingsplanen för hälso- och sjukvården som tagits fram inom Landstinget i Värmland stämmer väl överens med hur vi tänker på den nationella nivån, sa Gabriel Wikström (S).