Medarbetare

Medarbetare är landstingets officiella personalstatistik och ett komplement till årsredovisningen.

Rapporten Medarbetare innehåller information om bland annat antal anställda, könsfördelning och sjukfrånvaro samt om personalkostnader.

Att kunna följa utvecklingen inom medarbetarområdet är en viktig förutsättning för att vi ska kunna nå målet om en attraktiv arbetsgivare.

Medarbetare 2015 (komprimerad version gjordes detta år)
Medarbetare 2014
Medarbetare 2013
Medarbetare 2012
Medarbetare 2011
Medarbetare 2010