Uppföljning och analys

Genom olika uppföljningar och analyser ges en bild av hur hälso- och sjukvården fungerar på olika nivåer i landstinget. Denna bild ligger till grund för beslut om eventuella, korrigerade åtgärder för att nå de mål som är satta i landstingsplanen.

Landstinget i Värmlands verksamhet följs upp och analyseras för närvarande tre gånger per år. Det resulterar i två periodrapporter och en årsredovisning. Utöver denna egna, kontinuerliga perioduppföljning sker uppföljning även inom ramen för bland annat Öppna jämförelser och LiV-barometern. Du hittar dem via menyn till vänster.