Migration, sexualitet och rätten till god hälsa

I början av september 2016 arrangerade Landstinget i Värmland en utbildningsdag i Karlstad under rubriken Migration, sexualitet och rätten till god hälsa.

Cirka 300 personer besökte utbildningsdagen för att lära sig mer om hur migration kan påverka hälsan på olika sätt, både hos barn, ungdomar och vuxna. Syftet var att sprida kunskap om rätten till god hälsa, migration, etnicitet, manlighet och sexualitet. Förhoppningen är att fördjupad kunskap ska påverka attityder till ökad jämställdhet i en positiv riktning.

Eftersom påverkan verkar vara störst hos ungdomar gick bjöd landstinget in personal som möter människor i olika livsskeden med olika öden och livshistoria. Bland deltagarna märktes personal från HVB-hem för ensamkommande barn och ungdomar, skolor, ungdomsmottagningar och vårdcentraler.

Dagen innehöll presentationer (se högerspalt), samtal, lärande och nätverkande. Särskilt fokus hade lagts på gruppsamtal som utgick från olika fallbeskrivningar med olika teman som trygghet i skolan, relationer, manligt och kvinnligt, sexualitet, kulturella skillnader samt språk.

Utbildningsdagen finansierades via Sveriges kommuner och landstings projekt Maskulinitet och jämställdhet, spridning av erfarenhet och kunskap.