Chefstjänstemän

Kontaktuppgifter till landstingets tjänstemannaledning.

E-postadresserna har formatet fornamn.efternamn@liv.se

Landstingsledning

Gunilla Andersson
Landstingsdirektör
054-61 42 05

Ingrid Magnusson
Stabschef
054-61 40 32

Tobias Kjellberg
Hälso- och sjukvårdschef
054-61 42 03

 

Områdeschefer

Petra Svedberg
Område slutenvård
054-61 55 66

Mathias Karlsson
Område öppenvård
054-61 40 50

Agnetha Jonsson
Område stöd
054-61 57 09

 

Sjukhuschefer

Karin Lundin
Sjukhuset Torsby
0560-47 117

Monika Berneflo
Sjukhusintendent Sjukhuset Arvika
0570-71 21 25

Marie Henriksson
Sjukhusintendent Centralsjukhuset Karlstad
054-61 40 38 

 

Tandvårdschef

Birgitta Haglund
054-61 96 68

 

Avdelningschefer

Anna-Lena Wingqvist
Administrativa avdelningen
054-61 43 63

Veronica Hedlund Lundgren
Planerings- och ekonomiavdelningen
054-61 41 38 

Susanne Forslund
HR-avdelningen
054-61 40 94

Henrik Svensson
Utvecklings- och kommunikationsavdelningen
054-61 40 94

 

Fler chefer

Charlotta Nelson
Chefläkare
054-61 40 14

Mikael Borén
IT-chef
054-61 91 01

Annette Andersson
Fastighetschef
054-61 64 89

Hedvig Bergenheim
Tf Kommunikationschef
054-61 71 00