Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till Landstinget i Värmland.

Kontakt med vården

Söker du kontakt med vården eller andra mottagningar gå till webbplatsen 1177.se/varmland, med hjälp av sökfunktionen Hitta vård kommer du snabbt rätt.

1177 Vårdguidens e-tjänster är ett enkelt sätt att nå vården via webben dygnet runt. Du kan bland annat omboka tid, förnya recept och se dina läkemedel.

Mejla aldrig personlig information som till exempel ditt personnummer eller uppgifter som rör din hälsa. Av säkerhetsskäl kan vi tyvärr inte hantera patientärenden eller besvara frågor om vård via e-post. Dessa ärenden hanteras i e-tjänsterna på 1177.se eller genom att du kontaktar din mottagning

Är du akut sjuk, ring 112.

 

Sjukvårdsrådgivning 1177

Öppet dygnet runt med normal samtalskostnad.
Telefon: 1177
Texttelefon: 0771- 11 77 99

Sjukvårdsrådgivningen hittar du också på webbplatsen 1177.se/varmland. Där kan du läsa om sjukdomar och egenvård samt söka mottagning och kontakt med vårdgivare.  

 

Huvudväxel

Landstinget i Värmlands huvudväxel når du på telefonnummer: 054-61 50 00. 

 

Om du inte är nöjd med vården

Patientnämnden

Om du har frågor eller är missnöjd med något inom hälso- och sjukvården, tala i första hand med vårdpersonalen. Om kontakt mellan patient och personal av någon anledning inte fungerar, ta kontakt med Patientnämnden. Mer information och kontaktuppgifter hittar du på 1177.se/varmland.

Patient och medborgarservice

Om du har frågor eller synpunkter kring landstingets verksamhet kan du kontakta patient- och medborgarservice. Mer information och kontaktuppgifter hittar du på 1177.se/varmland

 

Kansli för Landstinget i Värmland (Landstingshuset)

Landstinget i Värmlands kansli finns i Landstinghuset. Landstingshuset ligger i stadsdelen Sommarro i Karlstad.

Adress:
Rosenborgsgatan 50
651 82 Karlstad
Klicka här för att se karta till Landstingshuset

Öppettider:
Måndag- torsdag 8.00-16.00
Fredag 08.00-15.30

Telefon: 054-61 50 00 (växel)
Texttelefon: 054-61 43 02
Fax: 054-15 19 66

 

Chefstjänstemän i Landstinget i Värmland

Kontaktuppgifter till chefstjänstemän. 

 

Politiker

Kontaktuppgifter till landstingets förtroendevalda politiker.

 

Revision

Kontaktuppgifter till landstingets revisorer. 

 

Diarium och arkiv

Kontaktuppgifter till Landstingsarkivet och diariet.