Konsthall Spisrummet

På Centralsjukhuset i Karlstad, invid sjukhusbiblioteket och restaurang Solsidan, ligger landstingets egen konsthall. Här visas främst utvalda delar av landstingets konstsamling.

Aktuell utställning

26 april - 18 juni pågår utställning med Årets konstnärskap ur samlingen - Åke Grützelius.

Vernissage 28 november 12.30. Välkomna!

Konsthall Spisrummet

Landstinget i Värmland har en gedigen konstsamling som till största delen är utplacerad i verksamheternas lokaler.

För att tillgängliggöra fler delar av konstsamlingen och lyfta samtidskonsten, visar landstinget urval från samlingen i Konsthall Spisrummet. 

Värmländska konstnärer får uppdrag

I konsthallen får konstnärer med anknytning till Värmland i uppdrag att utifrån samlingen, kurera utställningar i hallen. Uppdragen ges till yrkesverksamma konstnärer som har anknytning till Värmland.

Konst i vården

Tanken är också att hallen ska vara en plats där du får fler förutsättningar att möta konsten. För varje utställning finns informationsmaterial placerat i hallen. Där finns också olika diskussionsfrågor att utgå ifrån under ett besök. 

Konsthall Spisrummet är öppen dygnet runt för patienter, anhöriga och personal. För övriga besökare är stora entrén öppen från kl. 06.00-21.00.

Andra utställningar

Förutom att Konstenheten även visar egna utställningar, har andra aktörer också möjlighet att genomföra utställningar i egen regi.

Årets konstnärskap

Från och med 2017 utser Konstenheten Årets Konstnärskap i samlingen. Håll utkik! Snart visas verk av konstnären i konsthallen. 

Om Spisrummet 

Rummet har idag ett kulturhistoriskt värde. Orginalinredningen var sammansatt av inredningsarkitekterna Ove och Ulla Lindblom och bestod av danska lampor och autentiska möbler av hög kvalitet. Spisen i rummet är ritad av Ove Lindblom.